polski angielski rumunski


Turbiny wodne
Wykonywanie dokumentacji
Urządzenia dla energetyki wodnej

 

Turbiny Kaplana (Bulb, PIT, typu S, typu Z, z napływem promieniowym)

Turbiny Francisa (pionowe, poziome)

Turbiny Peltona (pionowe, poziome)

 

 

Dokumentacja projektowa wszystkich branż.

Budowa nowych i modernizacja istniejących elektrowni wodnych.

 

Regulatory turbin, czyszczarki krat, transportery skratek, przekładnie, układy wyprowadzenia mocy, systemy wizualizacji i zdalnego nadzoru, zasuwy

 

 

 

 

 

 

Gajek Engineering Sp. z o.o. to polski producent turbin wodnych oraz innych urządzeń dla energetyki wodnej. Nasi projektanci wykonają dokumentację projektową, przeprowadzimy montaż i rozruch. Posiadamy duże doświadczenie i własne sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne.

Zapewniemy realizację projektu pod klucz oraz opiekę serwisową po zakończeniu gwarancji.

Przykładowe realizacje
Prace rozruchowe. EW Brzeg
Dostawa pionowej turbiny Kaplana wraz z asynchronicznym generatorem typu PTK2200. Hydrozespół wyposażony w elektrohydrauliczny regulator oraz system sterowania i wizualizacji pracy elektrowni
Prace budowlane. EW Rejowice
Kompleksowa modernizacja istniejącej elektrowni. Moc zainstalowana 2 x 1050kW.