polski angielski rumunski
Turbiny wodne
Wykonywanie dokumentacji
Urządzenia dla energetyki wodnej

Pionowe i poziome turbiny Kaplana, turbiny Francisa

Dokumentacja projektowa wszystkich branż. Budowa nowych i modernizacja istniejących elektrowni wodnych.

Regulatory elektrohydrauliczne, czyszczarki krat, przenośniki zgrzebłowe, przekładnie, układy wyprowadzenia mocy, systemy wizualizacji i zdalnego nadzoru, zasuwy

Gajek Engineering Sp. z o.o. to polska firma zajmująca się opracowywaniem dokumentacji, dostarczaniem urządzeń, przeprowadzaniem montażu i rozruchu dla energetyki wodnej. Posiadamy duże doświadczenie i własne sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, zapewniemy realizację projektu pod klucz oraz opiekę serwisową po zakończeniu gwarancji.

Przykładowe realizacje
Prace rozruchowe. EW Brzeg
Dostawa pionowej turbiny Kaplana wraz z asynchronicznym generatorem o mocy 400kW. Hydrozespół wyposażony w elektrohydrauliczny regulator oraz system sterowania i wizualizacji pracy elektrowni
Prace budowlane. EW Rejowice
Kompleksowa modernizacja istniejącej elektrowni. Moc zainstalowana 2 x 1050kW.