polski angielski rumunski


Realizacje lista
Nowa elektrownia wodna. Zainstalowane turbiny Kaplana RTK 1600 z generatorami asynchronicznymi o mocy 160 kW. System SCADA.
Dostawa dwóch hydrozespołów o łącznej mocy 500kW, czyszczarek krat, systemu SCADA i układu regulacji zasuw jazu
Modernizacja istniejącej elektrowni. W 2009 r wymiana turbiny na nową Francisa o średnicy D = 900mm. W 2012 r wymiana generatora na nowy. Regulator turbiny umożliwia pracę na sieć wydzieloną.
Nowa elektrownia wodna uruchomiona w 2009 roku. Dostawa trzech hydrozespołów z generatorami asynchronicznymi z układami sterowania i wyprowadzenia mocy.
Nowa elektrownia wodna uruchomiona w 2010 roku. Dostawa dwóch hydrozespołów z generatorami asynchronicznymi wraz z układami sterowania i wyprowadzenia mocy. System SCADA. Czyszczarki krat wlotowych.
  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   
    jesteś na 6 - 10 z 14 rekordów