polski angielski rumunski


Elektrownia wodna - Michałowo
Inwestor: RZGW Gdańsk

Nowa elektrownia wodna. Prace zakończone w 2010 roku. Zainstalowane turbiny Kaplana RTK 1600 z generatorami asynchronicznymi o mocy 160 kW. Regulatory hydrozespołów współpracujące z regulatorem nadrzędnym i systemem SCADA.