polski angielski rumunski


Realizacje lista
Dostawa pionowej turbiny Kaplana wraz z asynchronicznym generatorem typu PTK2200. Hydrozespół wyposażony w elektrohydrauliczny regulator oraz system sterowania i wizualizacji pracy elektrowni
Kompleksowa modernizacja istniejącej elektrowni. Moc zainstalowana 2 x 1050kW.
Kompleksowa modernizacja istniejącej elektrowni.
Wymiana lub modernizacja urządzeń technologicznych.
Kompleksowa modernizacja istniejącej elektrowni. Moc zainstalowana 945kW.
  • 1
  • 2
  • 3
  •   
    jesteś na 1 - 5 z 14 rekordów